Vi beklager !

Det har oppstått en feil på siden. Prøv å oppdatere siden, eller prøv igjen senere.

Hvis du fortsetter å se denne feilmeldingen, kan du kontakte oss på hjelp@neumann.no

{{error.Id}}
{{error.Date}}

Neumann Bygg er sertifisert som Miljøfyrtårn! 

I 2020 ble Miljøfyrtårn satt på agendaen i Neumann Bygg. Målet var å sertifisere servicekontor og alle varehus i løpet av 2020. 18. desember 2020 fikk de to siste varehusene sine sertifiseringer - og målet var realisert:
Neumann Bygg kan kalle seg Miljøfyrtårn! Det er vi stolte av! Å være Miljøfyrtårn innebærer også en re-sertifisering som må gjøres hvert tredje år, og dette har Neumann gjennomført mellom august og desember 2023 i alle varehus inkl. de nye siden siste runde - og også servicekontoret går gjennom samme sertifisering. 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får Neumann tilgang på konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og du kan lese mer om ordningen her: www.miljofyrtarn.no. 

Ledende i Norge

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Rundt 7000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. 

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Følg linken her til vårt Miljøsertifiseringsbevis

[Not in field]