Vi beklager !

Det har oppstått en feil på siden. Prøv å oppdatere siden, eller prøv igjen senere.

Hvis du fortsetter å se denne feilmeldingen, kan du kontakte oss på hjelp@neumann.no

{{error.Id}}
{{error.Date}}

Neumann selger byggematerialer, verktøy og tilbehør til proffen. Vår miljøpåvirkning skjer primært gjennom energi- og materialforbruk i forbindelse med dette, i tillegg til avfallshåndtering i våre varehus rundt om i landet. Indirekte påvirker vi miljøet gjennom hvordan våre leverandørers varer produseres og transporteres, og til dels gjennom hvordan våre kunder igjen forbruker disse produktene.

Som del av et større konsern, STARK Group, har vi fokus på å være en miljøeffektiv virksomhet, og vi jobber kontinuerlig for å minimere avfall og redusere negative miljøeffekter fra våre forretningsområder.

Vi har satt opp ambisiøse mål på viktige områder i forbindelse med karbonutslipp og avfall, og jobber for en bærekraftig utvikling i vår bransje.

Neumann overholder samtlige relevante miljøvernregler og tilbyr våre kunder informasjon og rådgivning i forhold til bærekraftige og fornybare produkter, og leverer slike produkter der det er relevant og aktuelt.

Vi oppmuntrer alle ansatte til å gjennomføre arbeidet på den mest miljøvennlige måte og redusere forbruket av naturlige ressurser.

Økende etterspørsel etter bærekraftige produkter

Konsernets har innført programmer som bidrar til å sette fokus på miljøet gjennom økt effektivitet og reduserte kostnader. I flere av våre markeder er det stadig økende etterspørsel fra våre kunder etter mer energieffektive og miljøvennlige alternativer, og gruppen jobber kontinuerlig for å tilfredsstille endrede krav fra markedet og stadige endringer i lovgivningen. 

I mange tilfeller samarbeider vi med våre kunder for å identifisere de mest egnede materialer for deres prosjekter. Med økte kostnader for energi, vannforbruk og disponering av avfall, ligger det en klar kommersiell drivkraft for å måle og forstå våre resultater på disse områdene.

Les mer om STARK Groups miljøfokus her