Vi beklager !

Det har oppstått en feil på siden. Prøv å oppdatere siden, eller prøv igjen senere.

Hvis du fortsetter å se denne feilmeldingen, kan du kontakte oss på hjelp@neumann.no

{{error.Id}}
{{error.Date}}

Tekniske tjenester

Løsninger som effektiviserer arbeidsdagen på byggeplassen, gjennom hele byggeprosessen

Neumann er Nordens største distributør av varer til byggeplass, og dekker det meste innen trelast, byggevarer, verktøy og festemidler til nybygg og rehabilitering.

Vi tar ansvar for at du til enhver tid har det du trenger gjennom hele byggeprosessen, derfor har vi også avtale med markedets viktigste samarbeidspartnere.

Holte er Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs innen relevante faglige tema for byggebransjen.

De tilbyr et bredt spekter av tekniske tjenester som er høyst nødvendig for at din byggeprosess skal gå knirkefritt - blant annet innen byggesak, kalkulasjon, tegning, sentral godkjenning og tilsyn.

Sammen hjelper vi deg og din bedrift med løsninger som effektiviserer arbeidshverdagen på byggeplassen, gjennom hele byggeprosessen.

Byggesak

Ønsker du økt kunnskap og bedre trygghet, samt nyttige tips og vink til hvordan du kan dokumentere byggesøknader så riktig som mulig, har Holte et kurs om dette. Norges fremste eksperter innen byggesak veileder deg gjennom regelverket og gjør deg bedre rustet ved utarbeidelsen av din neste byggesak.

Dette kurset er aktuelt for deg som jobber med utarbeidelsen av byggesøknader, og har litt erfaring fra før. For deg som er helt fersk anbefaler vi nybegynnerkurs.

Kurset inneholder:

 • Hva en byggesøknad skal inneholde av informasjon
 • Hvilke virkemidler du kan benytte for å få godkjent en søknad med og uten dispensasjon
 • Innføring i ansvarssystemet samt eventuelle nye endringer i regelverket
 • Søknadsform og tidsfrister
 • Tillatelse/redegjørelse
 • Beregningsregler
 • Lov og forskrifter
 • Avfallshåndtering

Kalkulasjon

Mengdeberegning og kalkulering av anbud

På grunnlag av tegninger og beskrivelser kan vi, gjennom vår samarbeidspartner, Holte, utføre masseberegning og kalkulere anbud med dine egne time- og materialpriser hvor kalkyleresultatet kan presenteres på flere nivåer som fag, bygningsdel og postnivå basert på NS3420 koder.

Kalkulasjonstjenester Bygg

Neumann og Holte utfører alle typer kalkulasjoner på bakgrunn av tegninger og beskrivelser. Disse oppdragene blir utført av dyktige fagfolk med lang erfaring fra byggebransjen. De utarbeider rapporter med oversikt over time- og ressursforbruk samt mengde- og kalkyleberegninger i tillegg til andre rapporter om ønskelig.

Bruk oss og Holte når du:

 • Ønsker å spare tid
 • Har behov for å få utarbeidet kalkyleunderlag for et tilbud
 • Vil vise dine oppdragsgivere og kunder et ryddig og oversiktlig tilbud
 • Vil være trygg på kvaliteten i dine kalkyler
 • Vil øke dine muligheter til å få flere oppdrag
 • Ønsker å bruke mer tid på oppfølging av eksisterende prosjekter

 

Det eneste du trenger å gjøre er å sende oss målsatte tegninger, så leverer vi et uforpliktende pristilbud til avtalt tid.

Sentral godkjenning

- Et viktig kvalitetsstempel for faglig kompetanse.

Vi hjelper din bedrift med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning (SG) til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Vi kan bistå både ved nye søknader, fornyelser og endring av eksisterende godkjenning.

Vi kan bistå ved nye søknader, fornyelser og endring av eksisterende godkjenning. Ut ifra bedriftens behov og antall godkjenningsområder kan vi tilby tre forskjellige typer sentral godkjenning – enkel, standard og utvidet.

Slik gjør du det:

 • Inngår en avtale
 • Deretter kontakter deres konsulent deg for planlegging av gjennomføringen
 • Du finner frem dokumentasjon som avtalt med deres konsulent
 • Resten ordner dere sammen på et avtalt telefonmøte

Tegning

Skal du bygge hus eller hytte, helt nytt eller bygge på. Vår samarbeidspartner, Holte, hjelper deg med skissetegninger, byggemeldingstegninger og arbeidstegninger.

Skissetegninger

Holte transformerer dine håndskisser til 3D-tegninger som er lette å bearbeide og videreutvikle til byggemeldingstegninger i videre arbeid. Tegningene er i målestokk 1:100 og inkluderer etasjeplaner, fasader og enkelt snitt. Vurdering mot tekniske krav og plankrav er inkludert.

Byggemeldingstegninger

En videreutvikling av skissetegninger. Disse kan brukes til å fremstille prosjektet ved en byggesøknad, og inneholder den nødvendige dokumentasjon kommunen trenger for å ta stilling til godkjenning av prosjektet.

Arbeidstegning

Holte lager arbeidstegningene for deg ved bygg av hus eller hytte. Disse tegningene gir grunnlag for det utførende foretaket som har ansvarsrett for oppføring av bygningen. Tegninger
kan leveres med eller uten ansvarsrett for prosjektering av konstruksjonssikkerhet og evt. bygningsfysikk fra de.

NB!

Tjenesten baserer seg på byggemeldingstegning utarbeidet av Holte - videre bruk av andres tegninger må bekreftes.

Tilsyn

Arbeidstilsynets plikter å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren.

Tilsynshjelp er en konsulenttjeneste vi tilbyr gjennom vår samarbeidspartner, Holte, for å hjelpe deg som ønsker bistand ved slike tilsyn. Tjenesten forutsetter at du har styringssystem fra Holte.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Gjennomføring av tilsyn fra Arbeidstilsynet skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at de eksisterende foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

Holte tilbyr to tjenester knyttet til bistand ved tilsyn fra myndighetene; Forberedelser før tilsyn inkludert tilpasning av et HMS-oppsett, samt hjelp etter tilsyn av forundersøkelse eller eventuell mangelfull dokumentasjon.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Tilsyn fra bygningsmyndighetene gjennomføres for å kontrollere at foretakene har et styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse. Holte hjelper deg med forberedelsene før gjennomført tilsyn samt etterarbeid.

Konsekvensen av foretak som ikke tilfredsstiller myndighetskravene er fratagelse av sentral godkjenning eller ansvarsretten i aktuelt byggeprosjekt - hvilket
kan gjøre det vanskelig å bli godkjent som ansvarlig foretak i nye prosjekter. Bygningsmyndighetene gjennomfører slike tilsyn tilfeldig eller i forbindelse med et konkret byggeprosjekt hvor det er avdekket feil.

Dette kan vi sammen med Holte hjelpe deg med i forberedelser før tilsyn:

 •  Gjennomgang og eventuelt forklaring av tilsynsinnkallingen/-varselet
 • Tilbud om tjenesten KS-revisjon dersom du ikke har tilpasset styringssystemet til din bedrift
 • Hjelp til å fremskaffe aktuell kvalitetssikringsdokumentasjon

Dette kan vi og Holte hjelpe deg med etter gjennomført tilsyn:

 •  Gjennomgang og eventuelt forklaring av tilsynsrapporten
 • Tilbud om tjenesten KS-revisjon dersom du ikke har tilpasset styringssystemet til din bedrift
 • Hjelp til å fremskaffe nødvendig kvalitetssikringsdokumentasjon
 • Hjelp til å dokumentere avvikshåndtering
 • Hjelp til å utarbeide tilsvar på tilsynsrapport