Vi beklager !

Det har oppstått en feil på siden. Prøv å oppdatere siden, eller prøv igjen senere.

Hvis du fortsetter å se denne feilmeldingen, kan du kontakte oss på hjelp@neumann.no

{{error.Id}}
{{error.Date}}

Villkår for Neumann Proffklubb – lojalitetsprogram for proffkunder

Følgende villkår gjelder for foretakets (Proffklubbmedlem) medlemskap i Neumann Proffklubb. Disse vilkår aksepteres i forbindelse med innmelding i Proffklubben, gjennom å godkjenne medlemsvillkårene ved første gangs innlogging på medlemssidene.

 

1. Vilkår for Neumann Proffklubb
Proffklubben er et B2B lojalitetsprogram som er åpent for alle kunder av Neumann Bygg AS – bedrifter med inntil 15 ansatte. Innmelding skjer her  – og innmelding kan kun gjøres av bedrifter med org. nummer i Brønnøysundregisteret.
Gjennom Proffklubben opparbeider medlemmene en bonus ved innkjøp som er uavhengig av eksisterende avtalerabatter kunden allerede har hos Neumann ved kjøp av varer og tjenester.

2. Medlemskap
Proffklubben gjelder bare for bedriftsmarkedet. Medlemskapet er kostnadsfritt.
Medlemskap kan kun tegnes av bedriftsleder på vegne av firma, ikke enkeltperson. Medlemskapet innvilges og er gyldig bare for kunder som rettidig oppfyller sine betalingsfordringer overfor Neumann Bygg. Medlemskapet er gyldig inntil det sies opp av en av partene.
Kundeklubben har rett til å endre vilkårene for medlemskap. Ved mindre endringer vil Neumann publisere oppdaterte vilkår på Neumann.no med informasjon om hva som er endret og når det har tredd i kraft. Ved vesentlige endringer i vilkår vil Neumann informere skriftlig om dette i epost til proffklubbmedlemmene. Om endrede vilkår ikke aksepteres kan proffklubbmedlemmet si opp sitt medlemskap med umiddelbar effekt.
Ubenyttede poeng forsvinner om de ikke løses inn etter 24 måneder.

3. Integritetspolicy
Neumann Proffklubb følger Neumann Bygg AS’ personvernerklæring. Les mer via linken her.

4. Markedsføring og kommunikasjon
Til medlemmer av Neumann Proffklubb forplikter kundeklubben å gi målrettede tilbud basert på medlemmenes kjøpshistorikk hos Neumann Bygg og samarbeidspartnere i proffklubbprogrammet. Når du kjøper produkter og tjenester gjennom Proffklubben samles derfor informasjon om bedriftens kjøp. Informasjon om bedriftens kjøp brukes til å gi relevante tilbud og rabatter, samt til markedsføring av både generell og målrettet karakter.
Kommunikasjon til Proffklubbens medlemmer skjer fortrinnsvis elektronisk via epost og SMS. Det påhviler derfor medlemmet å oppdatere disse opplysningene ved endringer – og dette gjøres i menypunktet «Min konto» på Proffklubb-sidene.

5. Bonusopptjening og -innløsning
Opptjent bonus krediteres medlemmets bonuskonto etter kjøp og betaling av varer og tjenester i varehusene eller via nettsiden. Bonus opptjenes på alle lagerførte varer – men ikke på skaffevarer utenfor sortiment. All opptjent bonus tilfaller bedriften, ikke enkeltpersonen som handler på vegne av bedriften. Bonus kan også deles ut på oppfordring om deltagelse i f.eks. kunnskapsoverføring og kunnskapsspørsmål, som respons på epost-kampanjer osv. Gjeldende regler for bonusutdeling og poengnivåer finnes på proffklubbens medlemssider. Det er medlemmets ansvar å rapportere innløst bonus i samsvar med gjeldende regler.
Ved retur av et kjøp/produkter der det er opptjent og tildelt bonus – vil bonus tilsvarende returen bli debitert bonuskontoen ved neste anledning.
Opparbeidet bonus kan løses inn mot varer og tjenester tilgjengelig på proffklubbens nettsider. Her kan man også kan kjøpe verdisjekker a 500,- kroner som igjen kan benyttes til kjøp av produkter eller kurs/eventer hos Neumann Bygg. Produktene som kjøpes her omfattes av leverandørens garanti på minimum 1 år fra kjøpsdato (gjelder ikke gavekort og verdisjekker ol.). Om det oppstår feil på produkt kjøpt i proffklubbens nettbutikk – kontakt Neumann Proffklubbs kundeservice for bistand. Informasjon om produktbetegnelse, transaksjons-id og type feil må oppgis.
Opparbeidet bonus er gyldig i 24 måneder. Bonuspoeng som ikke benyttes innen 24 måneder bortfaller og tilbakebetales ikke. Bonus kan ikke løses inn mot kontanter eller overlates til tredjepart. Medlemmet kontrollerer selv poengsaldo på sine sider i proffklubbens medlemssider.
Neumann forbeholder seg retten til når som helst å endre bonusmodellen. Aktuelle vilkår finnes alltid tilgjengelig på medlemssidene.
Ved feilaktig tildeling av poeng til et medlem i proffklubben har Neumann rett til å dra tilbake feilaktig utdelte poeng fra medlemmets poengsaldo. Dersom medlemmet allerede har rukket å benytte disse poengene til kjøp av varer eller tjenester i medlemsbutikken før feilen oppdages og poengene trekkes tilbake, vil Neumann benytte nærmeste anledning til å trekke poengene fra poengbalansen.

6. Kontakt ved spørsmål
Eventuelle spørsmål rundt Neumann Proffklubb tas med kontakt i det aktuelle varehus eller via «Helpdesk» på Proffklubbens nettside etter innlogging. 

7. Oppsigelse av medlemskap
Oppsigelse av medlemskap gjøres via post@neumann.no. Medlemskapet avsluttes senest 30 dager etter at Neumann har mottatt oppsigelsen. Har medlemsbedriften ikke vært aktiv de siste 24 mnd. – for eksempel gjennom innkjøp, avsluttes medlemskapet automatisk. Om medlemsbedriften ikke oppfyller medlemsvillkårene eller om Neumann mistenker misbruk av medlemskapet vil dette avsluttes med umiddelbar virkning. Ved avslutning av et medlemskap annulleres ubenyttet bonus. Ved en evt. Konkurs i medlemsbedriften avsluttes medlemskapet automatisk, og eventuelt gjenstående poeng kan ikke benyttes.